Parafia pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP w Trzebownisku
Wersja dla niedowidzących


O PROJEKCIE - Wojtusiowe przedszkole

O projekcie

Projekt pt. „Wojtusiowe przedszkolewspółfinansowany
jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
 (Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej).

Okres realizacji Projektu: od 01.05.2020 do 31.08.2021

Łączna kwota dofinansowania: 674 900,00 zł
(w tym środki europejskie 637 415,00 zł)

Wkład własny: 75 000,00 zł

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej
dzieci z województwa podkarpackiego, gminy Trzebownisko,
poprzez otwarcie Niepublicznego przedszkola w Trzebownisku dla 50 dzieci
(w tym dwoje niepełnosprawnych) dostosowanego do niepełnosprawności,
w pełni wyposażonego i prowadzącego zajęcia w ramach podstawy
programowej, specjalistycznych zajęć dostosowanych do potrzeb
i możliwości dzieci oraz otwarcie się na potrzeby rodziców w okresie
od 01.09.2020 do 31.08.2021, z zachowaniem trwałości opieki
do 31.08.2023 roku.

W/w cel ma odzwierciedlenie w celach szczegółowych RPO WP: 
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego.

Działania podjęte w ramach Projektu przyczynią się do powstania
nowego podmiotu edukacji przedszkolnej – przedszkola
„Wojtusiowe przedszkole”, co przyczyni się do zwiększenia liczby
miejsc wychowania przedszkolnego i będzie miało wpływ
na osiągnięcie celu szczegółowego Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

 

 


Realizacja: stylem