Parafia pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP w Trzebownisku

W 1936 r. grupa gospodarzy z Trzebowniska zaproponowała budowę kościoła, aby dzieci i ludzie starsi mogli częściej uczestniczyć we Mszy św. Kaplicę według projektu Wawrzyńca Dayczaka i wsparciu bpa Wojciecha Tomaki - rodaka z Trzebowniska, rozpoczęto wznosić w 1939 r. i dokończono po zakończeniu II wojny światowej.

Ekspozytura w Trzebownisku utworzona została 12.10.1945 r., natomiast parafię erygowano 13.02.1952 r. Kościół poświęcił bp W. Tomaka 14.10.1945 r. pod wezwaniem św. Wojciecha BM, konsekrował pod tym samym wezwaniem 9.11.1952 r. (w ołtarzu umieścił relikwie Świętych Wojciecha i Stanisława BM). Według Schematyzmu z 1952 (pierwszy powojenny) w parafii w Trzebownisku obchodzono dwa odpusty (na św. Wojciecha i Niepokalane Poczęcie).

W 1957 r. inż. W. Dayczak opracował plan rozbudowy kaplicy, ale ze strony władz wojewódzkich nie otrzymano zezwolenia na budowę. Myśl o rozbudowie kaplicy powróciła w 1997 r. za przyczyną bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego. Prace przygotowawcze poczyniono w 1998 r. a w 1999 r. dokonano dzieła remontu i rozbudowy świątyni, która stała się wotum wdzięczności na Wielki Jubileusz Wcielenia.

W kościele w 1950 r. wykonano witraże i pomalowano wnętrze wg projektu Stalony-Dobrzańskiego. W 1963 r. zamontowano 10-głosowe organy. W 1969 r. zawieszono trzy dzwony: Maria, Wojciech, Jan. W latach 1981-1982 odnowiono polichromię, mozaikę oraz dokonano przebudowy organów. W 1982 r. w kościele poświęcono tablicę pamiątkową ku czci bpa Wojciecha Tomaki – współfundatora świątyni.

W 2012 r. odnowiono wnętrze świątyni.


Realizacja: stylem