Parafia pw. św. Wojciecha i Niepokalanego Poczęcia NMP w Trzebownisku
Wersja dla niedowidzących


ŻŁOBEK - PODSTAWOWE INFORMACJE


Projekt pt. „u Wojtusia” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie).
 
Okres realizacji projektu: od 01.02.2020 do 19.07.2022
Kwota dofinansowania: 1 312 949,60 zł
Wkład własny: 231 700,00 zł
 
Celem głównym projektu jest podjęcie lub kontynuacja pracy zarobkowej przez 32 uczestników projektu po okresie sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3 z terenu gminy Trzebownisko, poprzez zabezpieczenie opieki nad dzieckiem w formie nowo otwartego żłobka w Trzebownisku, z 24 miejscami w okresie od 20.07.2020 do 19.07.2022, z zachowaniem trwałości opieki do 19.07.2024 roku. Działania podjęte w ramach projektu przyczynią się do powstania nowego podmiotu opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobka „u Wojtusia”, co przyczyni się do zwiększenia poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, co będzie miało wpływ na osiągnięcie celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Realizacja: stylem